Initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis

Het Greenhouse is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis. Dit is een gespecialiseerd top klinisch centrum voor de behandeling van mensen met autisme. Binnen het behandelcentrum van het Dr. Leo Kannerhuis worden mensen met autisme samen met anderen en bij voorkeur in hun directe leefomgeving, verder geholpen met een gevarieerde en gespecialiseerde (behandel)methodiek. Het behandelaanbod is geheel afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de patient, op die momenten dat daar behoefte aan is. Binnen de behandeldeling wordt niet alleen de jaren lange ervaring van het Dr. Leo Kannerhuis ingezet, maar ligt ook een sterke focus op vernieuwing en innovatie. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe hulpmiddelen die mensen met autisme en hun omgeving ondersteunen in hun werk en leven.

Dé plek voor ontwikkeling van eHealth toepassingen

Naast een behandelcentrum is het Dr. Leo Kannerhuis kenniscentrum. Binnen het kenniscentrum ligt een sterke focus op onderzoek, ontwikkeling  en innovatie. De laatste jaren is steeds meer het besef ontstaan dat innovatie alleen succesvol kan zijn in nauwe samenwerking met patiënten en behandelaren. Dit besef heeft geleid tot een creatieve werkplaats binnen het Dr. Leo Kannerhuis waar verschillende disciplines samenkomen en werken aan innovatie: Het Greenhouse.

Het Greenhouse

In het Greenhouse van het dr. Leo Kannerhuis werken creatieve mensen die het vanzelfsprekend vinden dat technologie wordt ingezet in de behandeling of begeleiding van mensen met autisme. We ontwikkelen eHealth toepassingen die ingezet worden in de behandeling en bijdragen aan de eigen regie en zelfstandigheid van mensen met autisme. Samen met patiënten en hun directe omgeving experimenteren we met nieuwe technologieën en werken we ideeën uit tot toepasbare concepten of producten.

Lees meer over onze producten en innovaties!