‘Wat is autisme?’ kan een belangrijke vraag zijn voor kinderen die de diagnose Autisme Spectrum Stoornis hebben gekregen. De psycho-educatiemodule van het Greenhouse helpt kinderen met het vinden van een antwoord die vraag.

Wat houdt de module in?

In de psycho-educatiemodule ‘Wat is autisme?’ leert een kind op een speelse manier wat autisme is en wat de sterke kanten van autisme zijn.

Hoe is de module opgebouwd?

De blended behandelmodule bestaat uit 6 online informatie sessies voor de cliënt en 4 evaluatie sessie voor ouders/verzorgers of begeleiders waarin zij evalueren hoe het gezamenlijk doorlopen van online sessie met hun kind gaat. De online sessies worden afgewisseld met face-to-face contacten met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is 10-12 weken.

Hoe ziet de module eruit?

In de module wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en verschillende cartoonfiguren. Voor de herkenbaarheid is er één cartoonfiguur die het kind door de module heen leidt: Luuk. Bekijk hier de preview van de module.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Advertenties