Voor ouders kan het hebben van een kind met autisme een enorme impact hebben op hun leven. Het is daarom van belang dat ouders begrijpen wat autisme is, hoe ze met het autisme van hun kind om kunnen gaan en ook ruimte hebben voor hun eigen gevoelens. Voor ouders die een kind hebben met autisme is daarom een psycho-educatiemodule ontwikkeld.

Wat houdt de module in?

In de module ‘Mijn kind heeft autisme’ leert de deelnemer wat autisme is, welke invloed autisme heeft op de ontwikkeling van een kind en wat hen zou kunnen helpen om het leven (van iemand) met autisme makkelijker te maken. Ook staan ouders stil bij de impact die autisme heeft op het gezin en wat ze kunnen doen om in balans te blijven en om te gaan met lastige situaties.

Hoe is de module opgebouwd?

De blended behandelmodule is er voor ouders van kinderen in twee verschillende leeftijdscategorieën, namelijk: 6-12 jaar en 13-18 jaar. Beide versies kennen dezelfde inhoud. Ze bestaan uit 12 online informatiesessies en 7 face-to-facecontacten met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van de gehele behandelmodule is maximaal 16 weken. De modules Mijn kind online en Autisme en eten kunnen aanvullend op deze psycho-educatiemodule worden gegeven.

Hoe ziet de module eruit?

In de module wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en zijn er voorbeeldpersonen (ouders en kinderen) die hun eigen ervaringen met de deelnemer delen. Bekijk hier de preview van de module.

Deze diashow vereist JavaScript.