‘Wat is autisme?’ kan een belangrijke vraag zijn voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De psycho-educatiemodule ‘Wat is autisme?’ helpt volwassenen met het vinden van een antwoord op die vraag.

Wat houdt de module in?

In de modules ‘Wat is autisme?’ krijgt een volwassene informatie over wat autisme is, welke invloed autisme heeft op het denken en doen en wat sterke en minder sterke kanten van autisme zijn. De volwassene onderzoekt tevens wat autisme voor hem of haar betekent.

Hoe is de module opgebouwd?

De blended behandelmodule bestaat uit 14 online informatie sessies en 6 face-to-facebijeenkomsten voor een groep cliënten en een behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is 14 weken.

Hoe ziet de module eruit?

In de module wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Bekijk hier de preview van de module.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.